Pengurus DKM

Ketua : Habib Ali bin Husein Al Hadi SE.
Sekretaris : Tutang
Bendahara : Achmad Ramdani
Da’wah dan Majelis Ta’lim : 1.       Dudi Yuliadi
2.       Habib Alwi Alatas
3.       Jana Sujana, S.Pd.I
Bidang Sosial Kemasyarakatan : 1.      Hendi
2.      Dikdik Sadikin Bsc.
Bidang Bazis : 1.       H. Jana Kurnia, S.Pd., M.Si
2.       Dadang S
3.       H. Ahmad Suhri
Bidang Ekonomi : 1.       Dhani Husodo, SE, MM., CSA., CHEMP.
2.       Rudi
Bidang SDM dan Pendidikan : 1.      H. Ir. Imam FD
Bidang HARBANG : 1.       Tri Sudaryanto
2.       Rokid
3.
Bidang Humas : 1.       Syaeful Bahri, S.Pd., SSQ
2.       Sammy Salwa
3.       Nanang S
IRMAS dan PHBI : Sumpery
Bidang Keamanan : 1.       Komara
2.       Abdul Azis
3.       Suryana