IRMAS

Pengajian Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) AL Barokah dalam Pembinaan ibadah remaja di Perumahan Cijujung Permai, Kecamatan Sukaraja, Bogor merupakan sarana dakwah yang sering disebut juga majlis ta’lim dengan tujuan memberikan pendidikan di bidang agama islam secara nonformal. Pengajian IRMAS bertujuan untuk membina ibadah remaja dan jiwa sosial, serta mengakrabkan hubungan satu sama lain serta untuk mempertinggi ilmu, keimanan dan ketaqwaan serta pandangan hidup sebagai muslim yang pada akhirnya akan meningkatkan pembinaan ibadah remaja itu sendiri.

Saat ini remaja masjid atau IRMAS yang aktif di masjid Al Barokah cukup banyak. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Mereka telah menyusun agenda bulanan, tahunan, dan sebagainya. Bahkan IRMAS ini mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan da’wah dan kegiatan pengajian lainnya.

Walaupun memang saat ini masih belum maksimal, tapi dengan dikomandoi oleh Sdr. Sumpery atau lebih dikenal dengan panggilan Bang Ferry ini mudah-mudahan bisa berkembang. 

Agenda IRMAS

  • Pengajian Bulanan
  • Pelatihan Imam
  • Pelatihan Adzan
  • Pelatihan Jurnalistik
  • Memanah
  • Berkuda